Produkter
Mer...
Fri leverans vid köp över 699 kr Snabba hemleveranser till 80% av Sveriges hushåll Nöjda kunder sen 2004!
KUNDTJÄNST: 010-330 02 30

Integritetspolicy

Personlig integritet är en viktig aspekt för Fiskbilen och vi är därför måna om hantering och behandling av dina personuppgifter för att du ska känna dig trygg. Integritetspolicyn beskriver därför hur Fiskbilen behandlar dina personuppgifter vid användning av butiken på Fiskbilen.se. Den beskriver även vidare dina rättigheter samt hur du kan kontakta oss Personuppgiftsansvarig är Svenska fiskbilen AB (Fiskbilen), org.nr 556654-7534 för behandlingen av dina personuppgifter enligt denna integritetspolicy.

Varumärket Fiskbilen består av Fiskbilen (fiskbilen.se och tillhörande butik). Genom användandet av Fiskbilens tjänst accepterar du denna integritetspolicy och även samtycker att vi får rättigheterna att samla in, använda, lämna ut och spara dina personuppgifter enligt riktlinjerna som beskrivs i denna integritetspolicy och även i våra Användaravtal.

1. Hur Fiskbilen hanterar dina personuppgifter när du använder våra tjänster?

Hur vi hanterar dina personuppgifter kan bero på vilken av våra tjänst du använder dig utav. Vidare följer hur dina uppgifter behandlas för dig som användare av tjänsten när du handlar online hos fiskbilen.se.

1.1 Var samlar Fiskbilen in dina personuppgifter?

Personuppgifter som du tillhandahåller oss för Fiskbilens tjänst hanterar personuppgifter som lämnas av dig i samband med t.ex. beställning och kundtjänstärenden. Exempel på personuppgifter vi kan samla in från dig är namn, e-postadress, adress och mobilnummer. Fiskbilen hanterar även personuppgifter som genereras av dig som användare av företagets tjänst. Detta inkluderar uppgifter som köpta artiklar, fritext, belopp, datum samt nyttjande av rabatter. Utöver detta samlar vi även in ytterligare information såsom din IP-adress, webbläsarinställningar och din besökshistorik.

Hur länge sparar vi dina uppgifter?

Se punkt 1.4 för mer information om hur länge vi sparar dina personuppgifter.

1.2 Vilka tredje parter kan Fiskbilen komma att dela dina personuppgifter med?

Tjänsteleverantörer och samarbetspartners

För att kunna erbjuda dig våra tjänst krävs det ibland att vi delar dina personuppgifter med våra samarbetspartners. Dessa aktörer hanterar då dina personuppgifter för vår räkning och enligt riktlinjerna beskrivna i denna integritetspolicy. Utöver detta kan dina personuppgifter även delas med leverantörer av kommunikationstjänster för att kunna förmedla erbjudanden samt ingå avtal med dig. Våra IT-leverantörer kan även få tillgång till dina personuppgifter gällande drift och support av våra IT-system. Dina personuppgifter kommer inte användas i syften som strider mot det ändamål de från början samlades in för.

Övriga parter

Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med mottagare som agerar självständigt i förhållande till den tjänst Fiskbilen erbjuder, i dessa fall gäller mottagarens integritetspolicy. Dessa kan vara:

 • Myndigheter – Syfte: Lämna information i enlighet med rättstvister, lagkrav eller myndighetsbeslut
 • Betaltjänstleverantörer – Syfte: Kunna hantera betalningar
 • Potentiella köpare och säljare av verksamheten – Syfte: Försäljning eller sammanslagning av verksamhet

1.3 Varför behandlar Fiskbilen dina personuppgifter och vilka uppgifter är det som berörs?

Behandling av dina personuppgifter görs i olika ärenden och för att du ska få insyn i denna process beskrivs nedan vilka typer av personuppgifter som behandlas, i vilket syfte det görs samt hur länge vi sparar dem.

1.3.1 Hantera dina beställningar/köp:

Tjänst som berörs av detta: onlineförsäljning på fiskbilen.se

Huvudsakliga syften för behandling av personuppgifter:

 • Kunna leverera en beställning inklusive aviseringar kring leverans eller kontakt i samband med ändringar av beställning.
 • Identifiera orderläggare
 • Hantera kundtjänstärenden kopplat till användandet av tjänsten

Personuppgiftstyper som behandlas är bl.a:

 • Kontaktuppgifter (t.ex namn, e-post, adress, telefonnummer)
 • Orderinformation, t.ex. beställda varor, leverans- och fakturaadresser
 • Uppgifter om genomförda köp- och orderhistorik,
 • Meddelande till Fiskbilen (fritextfält)

Laglig grund: För att kunna fullgöra köp/beställning på Fiskbilens plattformar är det nödvändigt att vi behandlar din personuppgifter.

1.3.2 Hantering av kundtjänstärenden

Tjänst som berörs av detta: onlineförsäljning på fiskbilen.se

Huvudsakliga syften för behandling av personuppgifter:

 • Kunna besvara dina förfrågningar som kommer in till kundtjänst via telefon eller digitala kanaler,
 • Kunna säkerställa din identitet,

Personuppgiftstyper som behandlas är bl.a:

Kontaktuppgifter (t.ex. namn, e-post, adress, telefonnummer),

 • Vår korrespondens med dig,
 • Uppgifter som felet/klagomålet på Fiskbilens produkt,
 • Teknisk information om din utrustning som berör kundtjänstärendet,
 • Information om hur du som användare interagerat med Fiskbilens tjänst. T.ex inloggningsmetod, vilka sidor som besökts samt hur länge, svarstider, fel som uppstått som hur du loggar ut ur tjänsten.

Laglig grund: För att kunna hjälpa dig i kundtjänstärenden är det nödvändigt att vi behandlar dina personuppgifter.

1.3.3 Utveckling av Fiskbilens tjänst

Tjänst som berörs av detta: onlineförsäljning på fiskbilen.se

Huvudsakliga syften för behandling av personuppgifter:

 • Förbättra användarvänligheten av tjänst t.ex. förenkla användarflöden eller marknadsföra frekvent använda funktioner
 • Skapa/ta fram utvecklingsunderlag
 • Utvärdera funktioner eller marknadsföring kring dessa

Personuppgiftstyper som behandlas är bl.a:

 • Kontaktuppgifter (t.ex. namn, e-post, adress, telefonnummer)
 • Uppgifter om genomförd Köp- och orderhistorik,
 • Feedback från användaren avseende Fiskbilens produkter och tjänst
 • Generell teknisk data kopplat till kunden t.ex. Operativsystem, webbläsare, skärmupplösning, plattform etc.
 • Användargenererad data kopplat till handlingar och interagering av Fiskbilens tjänst såsom sid- och klickhistorik.

Laglig grund: För att kunna utveckla och utvärdera vår tjänst är det nödvändigt att vi behandlar dina personuppgifter.

1.3.4 Förhindra, förebygga och utreda missbruk samt brott kopplat till Fiskbilens tjänst

Tjänst som berörs av detta: onlineförsäljning på fiskbilen.se

Huvudsakliga syften för behandling av personuppgifter:

 • Utreda eller förhindra lagöverträdelser,
 • Kunna förhindra olovligt användande samt icke bemyndigad kommunikation från tjänsten eller andra åtgärder som strider mot våra användarvillkor,
 • Kunna skydda och förbättra vår IT-säkerhet.

Personuppgiftstyper som behandlas är bl.a:

 • Kontaktuppgifter (t.ex. namn, e-post, adress, telefonnummer),
 • Uppgifter om genomförda köp- och orderhistorik,
 • Generell teknisk data kopplad till kunden t.ex. Operativsystem, webbläsare, skärmupplösning, plattform etc.,
 • Användargenererad data kopplat till handlingar och interagering av Fiskbilens tjänst såsom sid- och klickhistorik.

Laglig grund: För att kunna uppfylla rättsliga förpliktelser och förhindra missbruk av Fiskbilens tjänst är det nödvändigt att vi behandlar dina personuppgifter.

1.3.6 Marknadsföra Fiskbilens tjänst

Tjänst som berörs av detta: onlineförsäljning på fiskbilen.se

Huvudsakliga syften för behandling av personuppgifter:

 • Kunna skicka marknadsföring via e-post, sociala medier eller andra kanaler för marknadsföring och kommunikation.

Personuppgiftstyper som behandlas är bl.a:

 • Kontaktuppgifter (t.ex. namn, e-post, adress, telefonnummer)
 • Uppgifter om genomförda köp- och orderhistorik

Laglig grund: För att kunna marknadsföra vår tjänst och nå ut till er användare är det nödvändigt att vi behandlar era personuppgifter.

1.4 Hur länge sparar Fiskbilen dina personuppgifter?

Om inte annan period för lagring av dina personuppgifter har definierats i 1.3 sparar Fiskbilen dina uppgifter så länge det krävs för att kunna fortsätta tillhandahålla vår tjänst enligt avtalat med dig. Avtalet gäller tillsvidare. Har ditt konto varit inaktivt under längre tid och din senaste beställning lades för mer än 24 månader sedan förbehåller sig Fiskbilen rätten att avsluta ditt konto. Har du på eget initiativ avslutat ditt konto eller om ditt konto avslutas på initiativ av Fiskbilen avidentifieras dina uppgifter inom 7 dagar från det att avtalet upphör att gälla.

2. Cookies och sociala medier

För att läsa mer om hur Fiskbilen hanterar cookies läs vår cookie policy här.

2.1 Sociala medier

För närvarande kan du följa Fiskbilen via Facebook, Instagram och YouTube. På dessa konton ansvarar Fiskbilen endast för eventuella personuppgifter som Fiskbilen själv publicerar, eller annars kan påverka publiceringen av.

3. På vilket sätt skyddar Fiskbilen dina personuppgifter?

För att dina personuppgifter inte ska gå förlorade, manipuleras eller utsättas för obehörig tillgång, vidtar Fiskbilen organisatoriska, tekniska samt legala säkerhetsåtgärder. Dessa åtgärder uppdateras kontinuerligt i takt med den tekniska utveckling av vår tjänst.

4. Vart behandlas dina personuppgifter?

Fiskbilen strävar kontinuerligt att behandla dina uppgifter inom EU/EES dock kan det förekomma att de tjänst som används inom organisationen delas med leverantörer utanför EU/EES t.ex. sökverktyg. Behandlingen av dessa uppgifter hos IT-leverantören är på uppdrag av oss och är i det fall en nödvändighet för att kunna tillhandahålla kvalitativa och tillförlitliga tjänst åt dig.

5. Dina rättigheter

Dina rättigheter kopplat till hur vi behandlar dina personuppgifter beskrivs nedan.

5.1 Tillgång av dina personuppgifter

Fiskbilen strävar efter att vara transparenta gentemot dig som användare när det kommer till hur vi hanterar dina uppgifter. Skulle du vilja få mer insyn i den behandling av personuppgifter som vi gör i relation till dig så har du rätt att begära tillgång till dina uppgifter. Utöver detta har du även rätt att begära följande:

 • Information kring våra ändamål med dina personuppgifter
 • Våra olika personuppgiftstyper
 • Vilka som mottar dina personuppgifter
 • Hur länge vi sparar dina personuppgifter
 • Hur kriterierna för hur länge vi sparar dina personuppgifter har fastställts
 • Var vi samlar in dina personuppgifter

Mottager vi en begäran från dig angående tillgång till dina uppgifter kan vi be dig om ytterligare uppgifter för att säkerställa din identitet samt för att säkerställa vilka uppgifter du vill ta del av. Vi hanterar och besvarar din förfrågan inom 1 månad från det att den mottagits. För begäran angående tillgång till dina personuppgifter, kontakta oss enligt uppgifterna i 6.1.

5.2 Rättelse av dina personuppgifter

Ifall personuppgifter är felaktiga har du alltid rätt om att begära rättelse samt komplettera eventuella uppgifter som saknas. Skulle det vara som så att det inte är omöjligt eller skulle kräva enorma mängder resurser att göra från vår sida kontaktar vi de mottagare som har fått ta del av uppgifter och begär därefter en rättelse.

5.3 Radering av dina personuppgifter

Dina personuppgifter som behandlas av Fiskbilen har du rätt att radera om:

 • Personuppgifterna är inte längre nödvändiga för funktionaliteten av Fiskbilens tjänst.
 • Du samtycker inte med marknadsföringen som utförs.
 • Personuppgifterna inte behandlas enligt den angivna integritetspolicyn eller gällande regleringar.
 • Uppgifterna måste raderas ur en rättslig förpliktelse.

Däremot har vi rätt att fortsätta behandla dina personuppgifter om:

 • Personuppgifter behövs för att uppfylla en rättslig förpliktelse.
 • Uppgifterna behövs för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Skulle det vara som så att det inte är omöjligt eller skulle kräva enorma mängder resurser att göra från vår sida kontaktar vi de mottagare som har fått ta del av uppgifter och begär därefter en radering.

5.4 Begränsning av dina personuppgifter

Du har rätt att kräva att vår behandling av dina personuppgifter på Fiskbilens tjänst begränsas om:

 • Personuppgifterna är inkorrekta, under tiden vi kontrollerar dess korrekthet
 • Personuppgifterna inte behandlas enligt den angivna integritetspolicyn eller gällande regleringar och du motsätter dig att de raderas.
 • Personuppgifterna inte längre krävs för ändamålen med behandlingen men du behöver uppgifterna för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.
 • Du invänder mot det huvudsakliga syftet och den lagliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter. Under den tid vi behöver för att kontrollera om våra berättigade intressen väger tyngre än dina.

Däremot har vi rätt att fortsätta behandla dina personuppgifter trots begränsning om:

 • Uppgifterna behövs för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Skulle det vara som så att det inte är omöjligt eller skulle kräva enorma mängder resurser att göra från vår sida kontaktar vi de mottagare som har fått ta del av uppgifter och begär därefter en begränsning. Eventuellt upphörande av begränsningen rapporteras till dig på förhand.

5.5 Dataportabilitet

Ifall du samtycker med vår integritetspolicy har du även rätt att begära en överföring (dataportering) av personuppgifter som berör dig till en annan personuppgiftsansvarig. Förutsättningen för denna handling är att det är tekniskt möjligt och kan ske automatiskt.

5.6 Klagomål

Om du inte skulle instämma med hur vi behandlar dina personuppgifter och anser att det sker på ett felaktigt sätt har du alltid möjligheten att lämna in ditt klagomål till tillsynsmyndigheten (Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten).

6. Kontakta oss

Ifall du skulle ha frågor kring hur Fiskbilen behandlar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss genom uppgifterna nedan.

6.1 Kontaktuppgifter

Svenska fiskbilen AB (Fiskbilen)
Bäckvägen 18, 192 54 Sollentuna

Org. nr. 556654-7534

Telefon: 010-330 02 30

E-post: info@fiskbilen.se

6.2 Fiskbilen Dataskyddsombud

Telefon växel: 010-330 02 30 (fråga efter Fiskbilens Dataskyddsombud) E-post: info@fiskbilen.se

7. Fastställelse och ändring av integritetspolicyn

Integritetspolicyn fastställdes av Svenska fiskbilen AB den 2018-05-24. Den senast uppdaterade versionen av integritetspolicyn finns alltid på fiskbilen.se/integritetspolicy. Vid uppdateringar av ändamålen för personuppgiftsbehandling eller kategorier av personuppgifter kommer du att få information om detta via e-post.