Produkter
Mer...
Fri leverans vid köp över 699 kr Snabba hemleveranser till 80% av Sveriges hushåll Nöjda kunder sen 2004!
KUNDTJÄNST: 010-330 02 30

Miljö

Vi på Svenska Fiskbilen AB får ofta frågor från kunder om hur våra produkter påverkar miljön samt hur vi ställer oss till hållbart fiske, samt övriga miljömässigt relaterade frågor. I och med det har vi tagit fram denna text som ger en sammanfattning av hur vi bedriver vår verksamhet.

Svenska Fiskbilen AB bedriver inget fiske i egen regi utan köper in produkter från leverantörer som noga har valts ut. Några av de kriterier som bedöms är kvalitet, hållbart fiske, långsiktighet samt miljöaspekter. Vi vill att de produkter som erbjuds till dig som konsument också ska finnas tillgängliga i framtiden, att avnjutas av dina barn och barnbarn. Därför är det av stor vikt att välja leverantörer med omsorg och som har en uttalad miljöpolicy.

Svenska Fiskbilen AB har som ambition att i så stor utsträckning som möjligt erbjuda produkter som har en miljömässig inriktning. En del av våra produkter har redan i dagsläget miljömässiga certifieringar, och en del saknar dessa. Vi är positiva till att fler produkter hanteras och fiskas hållbart på ett skonsamt sätt och att en större andel av produkterna från våra leverantörer kan erhålla miljöcertifiering.

Certifieringar inom fisk och skaldjur

Inom fiskenäringen finns det några olika certifieringar som visar hur produkterna fiskas och på att det sker på ett hållbart och miljömässigt korrekt sätt.

MSC certifiering

Denna certifiering visar att produkten inte överfiskas och att fisket sker på ett hållbart sätt. När produkten är märkt med MSC finns krav som ska uppfyllas vad gäller miljöstandarder och detta fiske sker med vildfångad fisk och skaldjur. Här finns även krav på att hela leverantörskedjan ska ha en spårbarhetsstandard som följs så att man kan se var och när fisken fiskades. MSC är i dagsläget en standard som många följer och ett exempel på fisk som har denna certifiering är torsk. MSC står för Marine Stewardship Council och är en organisation som främjar hållbart fiske.

ASC certifiering

Om en produkt har ASC märkning visar det att odlad fisk och skaldjur har en ansvarsfull hantering och minimerade konsekvenser för miljön. ASC står för Aquaculture Stewardship Council. Huvuddelarna i certifieringen är att fodret till odlingen är en hållbart framtagen produkt samt att reningstekniken är välutvecklad vad gäller det vatten som släpps ut från odlingen så att påverkan blir minimal.

Dolphin Safe

Denna märkning kommer från USA och visar att de redskap och den teknik som används vid tonfisk är framtagen för att minimera risken för att skada eller av misstag fånga delfiner. Det genomförs kontinuerligt inspektioner på fartyg för att se till att denna märkning efterlevs.

Vi följer forskningsresultat

Bottentrålning är en av de fiskemetoder vi följer noga samt vilka forskningsresultat som presenteras. Fiskemetoder som fungerat och varit i drift under lång tid kan ha en stor miljömässig påverkan varför vi måste vara beredda på att förändra det sätt vi fiskar i framtiden. Det finns nya möjligheter till trålning där trålningsdörrar gör att trålen svävar ovanför botten, vilket skyddar havsbottnen och sediment. Även räktrål har flyktpaneler och sorteringsgaller som låter övriga arter ta sig tillbaka till havet.
Ett annat område vi följer är hur man kan minimera de rödlistade fiskarter som följer med som bifångster. Dessa är idag ett problem då de av misstag hamnar i fångsten. Dessa arter bedrivs inte aktivt med fiske men de hamnar ändå på detta sätt ombord på fiskebåtar.

Svenska Fiskbilen AB bedriver ett aktivt arbete i miljöfrågor som är relaterade till fiske- och skaldjursprodukter. Vår målsättning är att vara ett företag som har ett aktivt ansvar i miljöfrågor i den möjlighet och omfattning som är genomförbar för den verksamhet vi bedriver. Vi bevakar och håller oss uppdaterade inom områden som påverkar vår verksamhet samt prioriterar företagsrelaterade miljömässiga beslut. Det är vår förhoppning att vårt arbete och våra beslut kan påverka miljön i en positiv riktning.